Drifts- og likviditetsprognoser

Budsjettet er et viktig hjelpemiddel når du skal planlegge tiden framover for bedriften, men det er også det første som blir gammelt. Utarbeid derfor et budsjett, men ta deg tiden til å samtidig lage et verktøy hvor du sammen med en rådgiver kan se på hvilke effekter små eller store endringer får både på resultatet og likviditeten i bedriften. La budsjettet gå over i en prognose som sier noe om det som kommer.

Budsjetteringsperioden som gjerne foregår på høsten er en spennende periode. Sett deg ned sammen med noen som kan se på dette sammen med deg og få belyst både problemstillinger og muligheter fra flere vinkler.

 

Vi ønsker bistå med å:

  • Utarbeide drifts- og likviditetsbudsjetter som går over i prognoser du kan bruke gjennom hele året
  • Belyse problemstillinger og muligheter som finns i tallene som ligger foran oss. Vi har bred kunnskap innen faget og har god kjennskap til andre bransjer det er mulig å lære noe av.

Har du kontroll på det som kommer har du også et grunnlag for å ta de riktige beslutningene i dag. Forskjellen på en bedrift som lykkes og en bedrift som ikke gjør det ligger stor grad i dette tankearbeidet og i disse vurderingene rundt framtiden.

La oss snakke med deg om framtiden, det er der mulighetene ligger.

Kontaktperson

Fredrik Holm Byre

Daglig leder/Samfunnsøkonom

995 85 792
byre@bergregnskap.no