Lønn og personal

Lønnsområdet er området som hyppigst endrer seg når det kommer til lover, regler, satser og nyheter. Vi lar derfor ikke alle hos oss kjøre lønn for våre kunder. De som jobber med dette må kurses spesielt for dette og jobber kontinuerlig med å vedlikeholde sin kompetanse innen dette faget. La våre spesialister få ta seg av alle kravene og vær sikker på at dine plikter som arbeidsgiver blir ivaretatt på best mulig måte.

  • Lønnskjøringer
  • Remittering lønn
  • Skatt og avgift – innrapportering og remittering
  • Reise og diett
  • Sykepenger og innrapportering til NAV
  • AA-register – vedlikehold
  • Årsrapportering lønn med lønns- og trekkoppgaver
  • Administrering obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
  • Lønnsstatistikk – innrapportering til offentlige myndigheter
  • Rådgivning lønn
Kontaktperson

Anita Skjørholm

Autorisert Regnskapsfører

476 01 856
skjorholm@bergregnskap.no