Regnskap og årsoppgjør

Regnskapet og regnskapsforståelsen er grunnmuren for alt vi leverer i Berg Regnskap. I tillegg til å sikre at regnskapet ditt blir korrekt ført, og levert til rett tid – både til deg som kunde, offentlige myndigheter og eventuelt revisor, setter vi oss inn i din virksomhet og forstår hvilke tall du trenger for å ta de riktige valgene.

Det å føre et riktig regnskap kan være krevende selv for små enkeltmannsforetak. Vi vil anbefale deg å overlate dette til en profesjonell aktør. Her hos oss legger vi stor vekt på kvalitetssikring av våre kunders regnskap. Vi baserer oss utelukkende på oppdatert kunnskap og regelverk. Vi har autorisasjon fra Finanstilsynet og er dermed underlagt en rekke lovpålagte krav. Dette vil bidra til å sikre høy kvalitet på det vi leverer til deg og din bedrift.

Våre tjenester innen regnskap omfatter blant annet:

 • Tilrettelegging for effektiv bilagsbehandling
 • Kontering og registrering av bilag
 • Remittering/betaling av fakturaer
 • Avdelingsregnskap og Prosjektregnskap
 • Fakturering
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Kunde- og leverandøroppfølging
 • Oppfølging av anleggsregister
 • Utfylling av MVA-oppgave
 • Utfylling av andre offentlige oppgaver, statistikker etc.
 • Rapportering internt og eksternt
 • Pliktig offentlig rapportering
Kontaktperson

Gunn-Kari Jermstad Haugbotn

Fagansvarlig Regnskap/Autorisert Regnskapsfører

918 39 975
gunn-kari@bergregnskap.no